นายแพทย์วิทยา  คนงาม บริจาคเงิน จำนวน 25,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายแพทย์วิทยา คนงาม บริจาคเงิน จำนวน 25,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงานให้หน่วยศัลยกรรมทรวงอก โดยมี คุณอุทุมพร ศรีสถาพร หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ