นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย บริจาคเงิน 50,000 บาท

2 ธันวาคม 2563 นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมอบหมายให้ นายแพทย์นิทิกร สอนชา รองผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบ โดยแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น