นายแพทย์วีรพล – แพทย์หญิงสุกัญญา  ศรีนิล  บริจาคเงิน 10,000 บาท 

วันนี้ 18  กุมภาพันธ์  2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาท)  จากนายแพทย์วีรพล – แพทย์หญิงสุกัญญา  ศรีนิล  เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU)  โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ