นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยเข้าเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ศูนย์สั่งการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ห้องตรวจทางปฏิบัติการ (LAB) และศูนย์ตรวจโควิด-19