นายแพทย์อุทัย ธาระนาภรณ์ และครอบครัว บริจาคอุปกรณ์ชุดตรวจ หู คอ จมูก

นายแพทย์อุทัย ธาระนาภรณ์ และครอบครัว บริจาคอุปกรณ์ชุดตรวจ หู คอ จมูก ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ