นายแพทย์เทพ – คุณกมลรัตน์ เวชวิสิฐ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ใช้ในงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 30 กันยายน 2564  นายแพทย์เทพ – คุณกมลรัตน์   เวชวิสิฐ  บริจาคเงิน  1,000,000 บาท  เพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ใช้ในงานห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ