นำเสนอวาระเรื่องงานทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน นำเสนอวาระเรื่องงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น