นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธี

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ออกกำลังกาย และเก็บสะสมแคลอรี่ผ่าน Application ก้าวท้าใจ การให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศไทย และเพื่อให้ความรู้โรคหลอดหลอดสมองกับประชาชน ทั้งเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค การเข้าถึงการรักษาเมื่อเจ็บป่วย และการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูหลังป่วย และมีการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น โดยจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 10 วัน และจะจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 04.00 -08.30 น.  ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น