บจก.คาโล บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 20 เครื่อง  และเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด จำนวน 29 เครื่อง รวมมูลค่า 44,100 บาท

วันที่ 22 มีนาคม 2566 บจก.คาโล บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 20 เครื่อง  และเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด จำนวน 29 เครื่อง รวมมูลค่า 44,100 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ