บจก.เพชรน้ำเอก ปิโตรเลียม บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท จากคุณธีระ ชัยคณารักษ์กูล บริจาคเพื่อสมทบผ้าป่าฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ในนาม บจก.เพชรน้ำเอก ปิโตรเลียม โดยมี นพ.ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล รองผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบในวันนี้