บจก. โรงสีไฟสหชัยชุมแพ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่าสามัคคี 15,000 บาท

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  จาก บจก. โรงสีไฟสหชัยชุมแพ จำกัด เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู  เด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ