บมจ.ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ บริจาคหน้ากาก KN95 และผ้ากันเปื้อน

 

วันที่ 10 เมษายน 2563 บมจ.ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ บริจาคหน้ากาก KN95 จำนวน 130 ชิ้น และผ้ากันเปื้อน จำนวน 500 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ