บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง สาขาขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 3,829 บาท

บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง สาขาขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 3,829 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โดยมีคุณประภาพร สุนธงศิริ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562