บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ประสงค์จะตรวจเอง ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสูง (ขณะนี้งดให้บริการแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.64)

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ขณะนี้งดให้บริการแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564