บริจาคโลหิต รับฟรี!!   เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี 2562

ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 14 มิถุนายน 2562
วันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2019
“Save blood for all”   “โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”
บริจาคโลหิตภายในวัน  (จำนวนจำกัด)
ณ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลขอนแก่น อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.30 น.

คู่มือผู้บริจาคโลหิต คลิก!! https://drive.google.com/file/d/16kLiLeQXEEd3Se-NAYIj1I603Zrqf70D/view?usp=sharing