บริษัทกระจายบุญ บริจาคเวชภัณฑ์ จำนวน 300 ชุด

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561  โรงพยาบาลขอนแก่น โดย คุณสุพิพัฒน์  พระยาลอ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล   รับมอบบริจาค ชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 300 ชุด  จากบริษัทกระจายบุญ จำกัด  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น