บริษัทน้ำมันเชลล์ เขต T24 อีสานตอนบน บริจาคเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 3 เตียง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 3 เตียง (มูลค่า 45,000 บาท) จากบริษัทน้ำมันเชลล์ เขต T24 อีสานตอนบน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ