บริษัทประเสริฐพลรุ่งเรืองนครพนม จำกัด บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท

วันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทประเสริฐพลรุ่งเรืองนครพนม จำกัด บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ