บริษัท ขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ฟอร์ด ขอนแก่นสหชัย) และบริษัทฟอร์ด ประเทศไทย บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561  นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จาก

1.บริษัท ขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ฟอร์ด ขอนแก่นสหชัย) จำนวน 150,000 บาท

2.บริษัทฟอร์ด ประเทศไทย จำนวน 100,000 บาท

ในงาน “ฟอร์ด เรนเจอร์ เกิดมาแกร่ง” ณ ตลาดอู้ฟู่ เพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU)