บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มอบสินค้าในเครือ ลอรีอัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 22,948 ชิ้น มูลค่า 4,153,588 บาท

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มอบสินค้าในเครือ ลอรีอัล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม รวมทั้งสิ้น จำนวน 22,948 ชิ้น มูลค่า 4,153,588 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณวิภาพร อิทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบ