บริษัทวิสดอมวี ร่วมกับน้องๆ ในโครงการ “จิตสาธารณะเพื่อการแพทย์” บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท

วันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทวิสดอมวี ร่วมกับน้องๆ ในโครงการ “จิตสาธารณะเพื่อการแพทย์” บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท และเจลแอลกอฮอล์ มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณนิชิต เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ