บริษัทสยามดีเครื่องนอน จำกัด มอบ Face shield จำนวน 500 ชิ้น

วันที่ 10 เมษายน 2563 บริษัทสยามดีเครื่องนอน จำกัด มอบ Face shield จำนวน 500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยจากโควิด-19

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ