บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขาขอนแก่น 2 บริจาค เจลแอลกอฮอล์ มูลค่า 20,000 บาท

วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขาขอนแก่น 2 บริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด มูลค่า 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และนายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ