บริษัทสยามไบโอไซเอนช์ จำกัด  และ บริษัท เอเพ็กช์เซล่า จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

บริษัทสยามไบโอไซเอนช์ จำกัด  และ บริษัท เอเพ็กช์เซล่า จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง  โดยมี นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564