บริษัทสวนบัวฟ้า จำกัด บริจาคเครื่องดื่มน้ำดอกบัวตาโต

 

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคุณร่มฉัตร คุณรักษ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ พร้อมด้วยหัวหน้างานผู้ป่วยนอก รับมอบเครื่องดื่มน้ำดอกบัวตาโต จากบริษัทสวนบัวฟ้า จำกัด จำนวน 10 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้วิกฤตโควิด-19

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ