บริษัท ห้างทองดีจริง (พยัคฆ์) จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 110,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 บริษัท ห้างทองดีจริง (พยัคฆ์) จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ และบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) โดยมี พว.ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม เวรตรวจการพยาบาล และ คุณชนะศักดิ์ ศรีแก้วทุม เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ