บริษัทอีสาน ออโตโมบิล จำกัด (ฟอร์ดอีสาน บ้านไผ่ เจ้าใหม่ ) บริจาคเงิน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561  นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 100,000 บาท  จากบริษัทอีสาน ออโตโมบิล จำกัด (ฟอร์ดอีสาน บ้านไผ่ เจ้าใหม่ )

ในงาน “ฟอร์ด เรนเจอร์ เกิดมาแกร่ง” ณ ตลาดอู้ฟู่ เพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU)