บริษัทแลตตาซอย จำกัด บริจาคนมถั่วเหลือง ซัง ซัง จำนวน 150 ลัง

วันที่ 7 เมษายน 2565 บริษัทแลตตาซอย จำกัด บริจาคนมถั่วเหลือง ซัง ซัง จำนวน 150 ลัง (มูลค่า 37,500 บาท) มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณบุดดา ขามพิทักษ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือด เป็นผู้รับมอบ