บริษัทโกลบอล คอนซัลติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 24,999 บาท

วันนี้ 18 มิถุนายน 2562  บริษัทโกลบอล คอนซัลติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 24,999 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจร  โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ