บริษัทโตโยต้า  ขอนแก่น จำกัด มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง

วันนี้ 19 สิงหาคม 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  จากบริษัทโตโยต้า  ขอนแก่น จำกัด  เพื่อมอบให้ห้องตรวจพิเศษทางหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น