บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนรถยนต์ Hilux Revo C-CAB ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 2 กันยายน 2564 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนรถยนต์ Hilux  Revo C-CAB ให้โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อใช้ปฏิบัติการในกิจกรรมต่างๆ หรือการรับ – ส่งผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ หรือขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์   ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเคียงคู่  สู้ภัย Covid-19” หรือ “Toyota  Stay  With You”  ซึ่งมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่นใช้เป็นระยะเวลา 3 เดือน   เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – เดือนพฤษจิกายน 2564  โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ