บริษัทไทยประกันชีวิต  โดยคุณนงณภัส นันทวิภาชัย (ผู้บริหารศูนย์ ) บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 253 แพ็ค

วันที่ 29 มีนาคม 2564 บริษัทไทยประกันชีวิต  โดยคุณนงณภัส นันทวิภาชัย (ผู้บริหารศูนย์ ) บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 253 แพ็ค ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีคุณศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ และคุณพินรัฐ จอมเพชร รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร รับมอบ