บริษัทไหทองคำ เรคคอร์ด จำกัด  มอบโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง และโซฟา จำนวน 2 ตัว ให้ โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัทไหทองคำ เรคคอร์ด จำกัด  มอบโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง และโซฟา จำนวน 2 ตัว ให้หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูกสันหลังด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณบุดดา  ขามพิทักษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือด เป็นผู้รับมอบ