บริษัท ขอนแก่นคลังไม้ไทย (1989) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. บริษัท ขอนแก่นคลังไม้ไทย (1989) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้อาคารอายุรกรรม 298 เตียง อุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อวีรชัย นิธิวัฒนศักดิ์ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง โดยมีคุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการพยาบาล และคุณรัมภา ชินเกตุ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ