บริษัท ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท จำกัด และ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน 129,309 บาท เพื่อสมทบผ้าป่าฯ

วันพฤหัสบดี  6 ธันวาคม  2561  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 129,309 บาท จากบริษัท ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท จำกัด และ ผู้มีจิตศรัทธา และกัลยาณมิตร  บริจาคเพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี (ประจำปี 2561) มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป