บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 200  แพ็ค

วันที่ 31 สิงหาคม 2565  บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 200  แพ็ค เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ  ขอให้ผลบุญในครั้งนี้  ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป