บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 2,475 ชุด และชุด PPE จำนวน 460 ชุด

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 2,475 ชุด และชุด PPE จำนวน 460 ชุด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ