บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่  จำกัด  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค

วันที่ 20 เมษายน 2564  บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่  จำกัด  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตโควิด-19  โดยมี แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ