“บริษัท ครอบครัวข้าวสาร (ขอนแก่น) จำกัด” ร่วมกับ บริษัท ซ๊.พี. ฟู้ดสโตร์ จำกัด บริจาคข้าวสารตราฉัตรไลท์ ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง

วันที่ 8 กันยายน 2565 “บริษัท ครอบครัวข้าวสาร (ขอนแก่น) จำกัด” ร่วมกับ บริษัท ซ๊.พี. ฟู้ดสโตร์ จำกัด บริจาคข้าวสารตราฉัตรไลท์ ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง สำหรับมอบให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่จำกัดในเรื่องอาหาร โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป