บริษัท ซีซี คอนกรีต จำกัด บริจาคเตียงผู้ป่วย และโซฟา มูลค่ารวม 100,000 บาท

วันนี้ 17 เมษายน 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาค เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง และโซฟา จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากบริษัท ซีซี คอนกรีต จำกัด เพื่อมอบให้หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุโรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ