บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มณฑล RNE มอบเงินบริจาค จำนวน 1,010,009 บาท เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มณฑล RNE นำโดย คุณกมลชนก ธนะสูตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ 2 มอบเงินบริจาค จำนวน 1,010,009 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสนับสนุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและพนักงานพร้อมครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ