บริษัท ซีเอส.เค.เบเวอร์เรจ (2011) จำกัด บริจาคน้ำดื่มวิตามิน วอเตอร์ VITADAY จำนวน 30 ลัง (รวมมูลค่า 8,640 บาท)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัท ซีเอส.เค.เบเวอร์เรจ (2011) จำกัด บริจาคน้ำดื่มวิตามิน วอเตอร์ VITADAY จำนวน 30 ลัง (รวมมูลค่า 8,640 บาท) เพื่อมอบให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ