บริษัท ซีเอแอล ลิสซิ่ง จำกัด บริจาคเครื่องดูดเสมหะสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง จำนวน 40 เครื่อง

18 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ซีเอแอล ลิสซิ่ง จำกัด บริจาคเครื่องดูดเสมหะสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง จำนวน 40 เครื่อง มูลค่า 116,000 บาท มอบให้ศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีแพทย์หญิงมนธนา จันทรนิยม นายแพทย์ชำนาญพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รับมอบ