บริษัท ซี ที ซี เอ็นจีเนียริ่ง  จำกัด  บริจาคส้มเขียวหวาน  จำนวน  150  กิโลกรัม 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ซี ที ซี เอ็นจีเนียริ่ง  จำกัด  บริจาคส้มเขียวหวาน  จำนวน  150  กิโลกรัม  (มูลค่า 3,750 บาท)  มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น .

 

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ