บริษัท  ที.ซี.ฟาร์มมาซูติคอล  อุตสาหกรรม จำกัด บริจาคหน้ากากอนามัย Surgical Mask  จำนวน 7,500  ชิ้น

วันที่ 27 มีนาคม 2563  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask  จำนวน 7,500  ชิ้น  จากบริษัท  ที.ซี.ฟาร์มมาซูติคอล  อุตสาหกรรม จำกัด  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น