บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด  บริจาคเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์นาโน พลาสม่า มูลค่า 380,000 บาท 

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด  บริจาคเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์นาโน  พลาสม่า  จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565