บริษัท บุญจุฑา อิมพอร์ต จำกัด  บริจาคเก้าอี้พลาสติก  จำนวน 50 ตัว  รวมมูลค่า 12,900  บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  บริษัท บุญจุฑา อิมพอร์ต จำกัด  บริจาคเก้าอี้พลาสติก  จำนวน 50 ตัว  รวมมูลค่า 12,900  บาท มอบให้คลินิกเบาหวาน  โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง   สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเทอญ