บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 มอบกรวยยางจราจร จำนวน 40 ชิ้น

18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 มอบกรวยยางจราจร จำนวน 40 ชิ้น รวมมูลค่า 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ