บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด บริจาคเตียงลังกระดาษ จำนวน 100 เตียง เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด โดย ดร.สุพจน์ เตชะวิบูลย์ อุปนายกและกรรมการเหรัญญิก สมาคมเผยแพร่คุณธรรม เต็กก่า “จีจินเกาะ” บริจาคเตียงลังกระดาษ จำนวน 100 เตียง เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ