บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี คุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการบริการ รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ